behind the scenes of the paleozoic aquarium banner
Welcome to Behind-the-scenes of the Paleozoic Aquarium
This is Behind-the-scenes of the Paleozoic Aquarium.
Creating the Paleozoic animals
How were the Paleozoic animals created with needle-felting?
We will show you the process of creating these needle-felted Paleozoic animals.
Source images Album
Some of the photos used in each exhibit scene are shown.
Note that the background of the photo and the fluff on the border between the background and the model has been corrected.
A - B
Acanthostega, Akmonistion, Ammonite, Anomalocaris, Arandaspis, Bothriolepis
C - D
Cambroraster, Cephalaspis, Climatius, Coccosteus, Didazoon, Diplocaulus, Dunkleosteus
E - I
Eurypterus, Eusthenopteron, Fleurantia, Hallucigenia, Hurdia, Ichthyostega,
J - R
Kerygmachela, Marrella, Microbrachius, Nectocaris, Odontogriphus, Opabinia, Pterygotus
S - Z
Sacabambaspis, Scaumenacia, Titanokorys, Trilobite, Vetulicola, Wiwaxia, Xidazoon